VAK Pardubice


Územní rozdělení pod správu provozních středisek

Mapa provozních středisek

Územní rozdělení pod správu provozních středisek

Poruchová služba - nepřetržitý provoz: 466 798 421 (466 310 357)

Zákaznická linka (Pardubice): 800 401 001

 

Upozornění pro zákazníky:
Zákaznická centra jsou od 5. 5. 2021 znovu otevřena.

Krizový štáb společnosti k řešení situací COVID-19:

 

  Pardubice Přelouč Holice
  (provozní středisko a sídlo a.s.) (provozní středisko) (provozní středisko)
adresa
Teplého 2014 Trstenická 1490 Hradecká 1092
530 02 Pardubice 535 01 Přelouč 534 01 Holice
mapa🡥 mapa🡥 mapa🡥
telefon 466 798 411 466 959 113 466 920 523
fax 466 304 643 466 959 114 466 920 492
email info@vakpce.cz
úřední hodiny pondělí: 8:00-11:00 a 11:30-16:00
středa: 8:00-11:00 a 11:30-16:00

 

 

Kam se obrátit:

  • Povolení k napojení na vodovod a kanalizaci, vyjádření pro stavební řízení pro malé stavby (rodinné domy, přestavby RD, změny užívání drobných staveb apod.). Zřizování přípojek, vyjádření k existenci podzemních sítí, vytyčování podzemních sítí.
Jednotlivá provozní střediska dle druhu sítě a územní příslušnosti - viz. výše.
Žádost lze také podat pomocí vyjadřovacího portálu.

 

  • Povolení k napojení, vyjádření k stavebnímu řízení pro velké stavby (skupiny rodinných domů, bytové domy, průmyslové objekty, liniové stavby, restaurační provozy a jiné provozy pro podnikání s významným vlivem na vodohospodářské sítě). Výstavba vodovodních a kanalizačních řadů (vodní dílo) napojených na infrastrukturu provozovanou VAK (více zde).

Provozně technické oddělení Pardubice, tel.: 466 798 429, 466 798 448.

Žádost lze také podat pomocí vyjadřovacího portálu.

 

  • Odečty vodoměrů

Dle územní příslušnosti provozní střediska Přelouč, Holice. Pro Pardubice provádí odečty úsek odečtů vodoměrů, tel.: 466 798 472; hlášení stavu vodoměru tel. 466 798 414.

 

  • Uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod, změny ve smlouvách - např. změna odběratele

Pardubice - obchodní oddělení , úsek uzavírání smluv, tel.: 466 798 428. Přelouč, Holice - viz. kontakt výše.Telefonní seznam

Vedení společnosti
Ing. Aleš Vavřička ředitel společnosti 466798418 ales.vavricka@vakpce.cz
Ing. Jaroslav Kubínek výrobní náměstek 466798420 jaroslav.kubinek@vakpce.cz
Ing. Martin Vaníček ekonomický náměstek 466798481 martin.vanicek@vakpce.cz
Ing. Gabriela Fialková technický náměstek 466798490 gabriela.fialkova@vakpce.cz
Organizačně právní oddělení, tiskový mluvčí
Mgr. Aleš Hudec vedoucí oddělení, tiskový mluvčí 466798491 ales.hudec@vakpce.cz
Obchodní oddělení
Mgr. Pavla Šprincová vedoucí obch. oddělení 466798498 pavla.sprincova@vakpce.cz
Zuzana Flosová pohledávky 466798449 zuzana.flosova@vakpce.cz
Daniel Vlasák odběratelské smlouvy mimo IČ 466798428 daniel.vlasak@vakpce.cz
Renata Syrovcová odběratelské smlouvy mimo IČ 466798494 renata.syrovcova@vakpce.cz
Monika Honová saldo, fakturace Přelouč, Holice 466798466

monika.honova@vakpce.cz

Jana Votrubová fakturace Pardubice 466798463 jana.votrubova@vakpce.cz
Václav Pešek uzavírání smluv IČ, srážková voda 466798469 vaclav.pesek@vakpce.cz
Oddělení vodoměrů a odečtů
Monika Szekeresová vedoucí oddělení odečtů vodoměrů 466798472 monika.szekeresova@vakpce.cz
Provozně technické oddělení
Ing. Pavel Janoušek vedoucí ÚTPČ 466798448 pavel.janousek@vakpce.cz
Romana Šlaisová admist. tech. pracovník 466798447 romana.slaisova@vakpce.cz
Provozní majetek
Ing. Irena Okurková vedoucí 466798446 irena.okurkova@vakpce.cz
Martina Krejčová pachtovní a provozní smlouvy 466798441 martina.krejcova@vakpce.cz
Bc. Hedvika Pešková technický pracovník 466798427 hedvika.peskova@vakpce.cz
Jaromír Vániš operátor GIS 466798499 jaromir.vanis@vakpce.cz
Ekonomické oddělení
Ing. Ivana Nagyová vedoucí IS 466798459 ivana.nagyova@vakpce.cz
BOZP, PO
Ing. Václav Sklenář BOZP, PO 466798445 vaclav.sklenar@vakpce.cz
Vedoucí provozu vodovody a kanalizace
Mgr. Matěj Havrda, DiS. vedoucí 466798412 matej.havrda@vakpce.cz
Provoz vodovodů Pardubice
Radek Vojtěch vedoucí 466798424 radek.vojtech@vakpce.cz
Monika Vrbatová tech.adm. prac. 466798423 monika.vrbatova@vakpce.cz
Provoz kanalizací Pardubice
Vladimír Vašíček vedoucí 466798432 vladimir.vasicek@vakpce.cz
Markéta Borovcová tech.adm. prac. 466798430 marketa.borovcova@vakpce.cz
Provoz vodovodů a kanalizací Přelouč
Michal Virág vedoucí 466959113 michal.virag@vakpce.cz
Marie Pithartová tech.adm. prac. 466959114 marie.pithartova@vakpce.cz
Věra Filípková tech.adm. prac. 466959114 vera.filipkova@vakpce.cz
Provoz vodovodů a kanalizací Holice
Tomáš Bartoníček vedoucí 466920523 tomas.bartonicek@vakpce.cz
Lenka Skoumalová tech.adm. prac. 466920492  
Miroslava Ročková tech.adm. prac. 466920492 miroslava.rockova@vakpce.cz
Provoz čistíren odpadních vod
Ing. František Faltys vedoucí střediska 466920649 frantisek.faltys@vakpce.cz
Jiří Myška mistr 466955948 jiri.myska@vakpce.cz
ČOV Dašice   723460620  
ČOV Holice   466920649  
ČOV Horní Jelení   466673253  
ČOV Chvaletice   466985007  
ČOV Pohřebačka   466944261  
ČOV Přelouč   466955960  
ČOV Třebosice   466971202  
ČOV Vyšehněvice   466942459  
ČOV Zdechovice   466936700  
Provozovna BČOV Pardubice - Semtín
Ing. Oldřich Vodička, Ph.D. manažer provozovny 466825800 oldrich.vodicka@vakpce.cz
Technolog pitných vod - kvalita pitné vody
Ing. Lukáš Havránek technolog pitných vod 466798455 lukas.havranek@vakpce.cz
Ing. Jiří Strouhal technolog pitných vod 466798478 jiri.strouhal@vakpce.cz
Oddělení IT
Ing. Jiří Semerád vedoucí IT 466798474 jiri.semerad@vakpce.cz
Ing. Jan Klepač správce sítě 466798450 jan.klepac@vakpce.cz


 

hydra DESIGN 2010