VAK PardubiceVolná místa


 

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

 

POPIS PRÁCE:

Vedení firmy

 • odpovědnost za obchodní a personální řízení společnosti
 • vytváření řídících a kontrolních mechanismů
 • nastavení interních firemních principů a směrnic, dozor nad jejich implementací a dodržováním
 • zodpovídá za smluvní vztahy organizace/ pracovně právní vztahy
 • vedení a motivace zaměstnanců
 • agenda BOZP & PO
 • koordinace práce jednotlivých činností společnosti
 • jednání jménem společnosti
 • odpovědnost za finanční řízení společnosti
 • důraz na efektivní a účelné nakládání s prostředky společnosti
 • vedení a správa podkladů pro daňové přiznání a audity
 • plánování, rozpočtování, kontrola plnění
 • participace na zpracování účetní závěrky, zpracování výroční zprávy
 • mzdová politika, nastavení principů hodnocení zaměstnanců
 • participace na přípravě žádostí o udělení dotací

 

POŽADAVKY:

Podmínkou

 • VŠ  
 • praxe na obdobné manažerské nebo obdobné pozici min. 5let
 • čistý RT
 • výborné znalosti v oboru
 • znalost zákoníku práce, ZOK, OZ
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu
 • flexibilita

 

Výhodou

 • řidičské oprávnění sk. B
 • jazykové znalosti

 

Písemně zašlete:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
 • koncepci rozvoje společnosti

 

Nástup dle dohody.

 

Dokumenty zašlete do 30. 11. 2017 na adresu:

Vodovody a kanalizace Pardubice,  a.s.
Personální odbor
Teplého 2014
Pardubice 530 02

 společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. hledá pracovníka na pozici:

Provozní zámečník


Požadované znalosti a osobní kritéria

 • samostatnost a odpovědnost
 • spolupráce
 • aktivita a iniciativa
 • manuální a technická zručnost
 • tvořivost
 • ochota k sebevzdělávání
 • ŘP pro osobní automobily
 • doplňování speciálních oprávnění dle rozpisu školení pro výkon funkce


Požadované vzdělání a praxe

 • vyučení v oboru SOU/3


Charakteristika funkce

 • Specializované práce při řízení oprav nejsložitějších strojů, výrobních uzlů, pružných výrobních systémů apod. Samostatné odborné práce, zhotovování součástí strojů, strojních zařízení. Běžné opravy součástí podskupin a skupin výrobních, dopravních strojů a zařízení. Ustavování strojů v předepsaných tolerancích. Provádění a řízení revizí, funkčních zkoušek a zavádění opravených strojů a zařízení do provozu.


Hlavní činnost funkce

 • provádí údržbu a revize strojního zařízení v provozu a v dílně ČOV 8
 • obsluhuje dílenská zařízení dle kvalifikace
 • vyrábí některé náhradní díly
 • provádí přípravy a vlastní zkoušky tlakových nádob
 • provádí svářečské a paličské práce a práce s autogenem – dle oprávnění
 • manipuluje a vykonává práci s vysokozdvižným vozidlem – dle oprávnění
 • spolupracuje s pracovníky elektro ( demontáž motoru, rozpojkování a shození řemenových převodů z důvodů proměření stavu elektrického zařízení)
 • udržuje pořádek na pracovišti a v areálu BČOV
 • dbá na zajišťování ochrany majetku organizace a předcházení vzniku škod

 

Místo výkonu práce:

 • ČOV Pardubice - Semtín

 

Žádost o místo, životopis a kontakty prosím zasílejte na
e-mailovou adresu: basovnikova@vakpce.cz , Basovníková : tel. 466 798 419
nebo písemně na adresu:

Basovníková Lenka
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

hydra DESIGN 2010