VAK Pardubice


Skupinový projekt Labe-Loučná

 

projekt Labe - Loučná

 

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. realizovala v letech 2007 – 2010 souhrn staveb v rámci skupinového projektu „Labe-Loučná“.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.

Celkové náklady projektu dosáhly výše 32,2 miliónů EUR. Projekt byl částečně spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, která poskytla dotaci ve výši 12,5 milionů EUR.

Skupinový projekt „Labe-Loučná“ obsahoval devět opatření, složených z celkem 21 staveb, které vyřešily výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Labská), v Lázních Bohdaneč, Holicích v Čechách, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích. Také byla zvýšena kapacita kanalizační sítě v některých dalších částech města Pardubic a rekonstruovány kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Intenzifikace čistíren odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad Labem zajistila splnění požadovaných limitů znečištění ve vypouštěných vodách stanovených platnou legislativou v souladu s požadavky Evropské unie. Díky realizaci projektu v Ostřešanech byla zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, opatření v Lázních Bohdaneč přispělo k zachování kvality lázeňských vod.

   

hydra DESIGN 2010