VAK PardubicePůsobnost

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování veřejných vodovodů a kanalizací. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice zajišťuje tuto činnost zhruba na území bývalého okresu Pardubice (viz. mapka).

Správa vodovodů a kanalizací je územně rozdělena na tři oblasti - provozy Přelouč, Holice a Pardubice. Místní provozní střediska v Přelouči, Holicích a Pardubicích zajišťují ve vztahu k veřejnosti zákresy rozvodných sítí, zřizování přípojek, odečty vodoměrů a povolují napojení na vodovod a kanalizaci u jednoduchých staveb jako jsou např. jednotlivé rodinné domy. Na provozních střediscích jsou také zajišťovány některé komerční činnosti, jako je stavební činnost v oboru. Některé činnosti jsou však zajišťovány pouze v sídle společnosti v Pardubicích. Přehled o tom, kam se máte s jakou žádostí obrátit, získáte na stránkách seznamu kontaktních míst a přehledu služeb.

Obce u nichž je správcem vodovodu nebo kanalizace Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení oblasti působnosti provozů Pardubice, Přelouč, Holice

hydra DESIGN 2010