VAK PardubicePolitika jakosti

Vedení Provozovny BČOV Pardubice si uvědomuje, že trvalá kvalita poskytovaných služeb a důsledný preventivní přístup k řešení problematiky životního prostředí i BOZP a PO, včetně dodržování předpisů, je v současném prostředí základní podmínkou pro úspěšnou existenci Provozovny. Nároky zákazníka na kvalitu poskytovaných služeb neustále stoupají. Stejně tak sílí tlak veřejnosti na zdravé životní prostředí a zaměstnanců i státní správy na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Proto bylo vedením Provozovny BČOV Pardubice učiněno rozhodnutí zavést, zdokumentovat a trvale uplatňovat ISŘ.

Logo ČSN OHSAS 18001 Logo ČSN EN ISO 14001 Logo ČSN EN ISO 9001

hydra DESIGN 2010