VAK PardubiceOdstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. zakoupila 2 ks fotokatalytického filtru pro likvidaci zápachu z čistírenských procesů na BČOV Pardubice. Zařízení převzala společnost v květnu 2018 od společnosti ASIO, spol. s r.o.

Tento projekt byl spolufinancován Statním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Technologie fotokatalytické likvidace zápachu AS-PCO byla vyvinuta k účinnému potlačování zápachu ve vzdušině odváděné z budov, nádrží, výrobních prostor apod. Technologický proces využívá UV záření k vysoce účinnému odstraňování i velmi vysokých koncentrací pachových látek. Technologie není citlivá na teplotu ani vysokou vlhkost vstupní vzdušiny. Navržená fotokatalytická jednotka vyžaduje k provozu elektrickou energii, ale nepotřebuje žádnou vodu a chemikálie.Pamětní deska

hydra DESIGN 2010