VAK Pardubice


Skupinový projekt Labe-Loučná

Fotogalerie

Slavnostní zahájení projektu 20.9.2007

Základní kámen Slavnostní poklep

 

Dostavba gravitační kanalizace

Popkovice Dašice Labská ul. Dubina

 

Dostavba tlakové kanalizace

Živanice Ostřešany Holice-Podhráz

 

Rekonstrukce a zkapacitnění kanalizační sítě

Dukla Shybka pod Chrudimkou Shybka pod Chrudimkou Shybka pod Chrudimkou

 

Regulace přívalových vod a protipovodňová opatření

ČS Spojilský odpad ČS Spojilský odpad Polabiny Polabiny Výústní objekt

 

Intenzifikace ČOV Holice a Opatovice n.L.

ČOV Holice ČOV Holice ČOV Holice ČOV Opatovice n.L.

 

Slavnostní zakončení 4.3.2010

 

 Zpět

hydra DESIGN 2010