VAK PardubiceInformace pro akcionáře

Přestavenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. svolává na den 17. 6. 2021 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o., Gorkého 2573, 530 02  Pardubice, řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pozvánka a další dokumenty k valné hromadě jsou umístěny v sekci Valné hromady.

Nabídka odkupu akcií

Na základě ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů
Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. dne 28.4.2017 jmenovala členy auditního výboru:

Ing. Antonín Fejfar, narozen 23.12.1947, bytem Na Výsluní 277, Srch, 533 52 Staré Hradiště
Ing. Jana Bílá, narozena 21.11.1967, bytem Kojice 6, 533 12 Chvaletice
Ing. Jana Exnerová, narozena 7.10.1961, bytem Vyšehněvice 31, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ing. Milan Barták, předseda dozorčí rady

Výměna akcií

Výměna akcií bude od 10.7.2014 prováděna v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Podrobnosti o této změně jsou uvedeny zde.


Modernizace BČOV Pardubice

 

 

Dokumenty jsou ve formátu PDF. Software pro čtení a tisk těchto dokumentů je možno stáhnout bezplatně ze stránek jeho výrobce, společnosti Adobe.

Adobe

hydra DESIGN 2010