VAK Pardubice
Dobrý den

Vítáme Vás na stránkách společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,

provozovatele vodovodů a kanalizací v Pardubickém regionu.

 

Aktuálně:

- Aktuální omezení dodávek vody a havárie

- Tisková zpráva - cena vodného a stočného na rok 2022

- Od 1. 1. 2021 mohou odběratelé nově platit vodné a stočné formou zálohových plateb s ročním vyúčtováním. Více informací zde.

- Volná místa

- Od 1.5.2021 platí pro stavbu nových vodovodních a kanalizačních řadů (vodní dílo) požadavek uzavřít před vydáním stanoviska Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby vodárenské infrastruktury, pokud tato infrastruktura má být provozována VAK. Více zde.

- Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou - původně ze stránek SZÚ.

- Pravidla pro napouštění bazénů.

- Stanovisko k mediálním článkům týkajících se udělení pokuty společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

- Informace SZÚ, kdy je a kdy není potřeba vodu v domácnosti upravovat a jak postupovat při případné koupi a provozu vodního filtru, upozornění na klamavé praktiky prodejců.

- Upozorňujeme, že po celém území ČR jsou hlášeny pokusy cizích osob vydávat se za zaměstnance vodárenských společností a tímto se vloudit do objektu. V případě pochybností, zda daná osoba je zaměstnancem VAK Pardubice, vyžadujte předložení zaměstnaneckého průkazu, který má každý pracovník naší společnosti. Pravost průkazu lze ověřit na lince vodárenského dispečinku 466 310 357.

- Výměna akcií na majitele za akcie na jméno .....

- Zasílání faktur elektronickou poštou ...

Mapa provozních středisek

Územní rozdělení pod správu provozních středisek

Dočasné změny v kvalitě vody skupinového vodovodu Pardubice

Z důvodu probíhající rekonstrukce vodního zdroje Hrobice bude do Pardubic a okolních obcí dodávána pitná voda i ze zdrojů, které obvykle slouží k zásobování jiných oblastí regionu. To se může projevit zejména v jižní části Pardubic změnou tvrdosti vody, která má vliv na chuť vody a tvorbu vápenatých úsad v zařízeních s ohřevem vody (konvice, pračky…). Více zde…


Dovolujeme si informovat občany, že se v současné době se na Pardubicku, Přeloučsku a Holicku objevují různé reklamní letáky nabízející „Měření, testování, analýzy a kontroly vody“. Nabídku realizují různé osoby. Jedná se o kontrolu vody z nechráněných zdrojů. Nechráněným zdrojem je rozuměno zdroj vlastní, tedy např. studna kopaná, či vrtaná.

Nabízená akční cena za kontrolu vody z těchto nechráněných zdrojů je nereálná. Standartní cena za rozbor pitné vody v akreditovaných laboratořích se pohybuje v rozpětí kolem 1200 až 1500 Kč. Reklamní leták informuje, že případě špatné kvality vody zdarma poradí, jak zlepšit kvalitu, chuť a odstranění nežádoucích látek (zákal, vodní kámen, nepříjemný zápach včetně chlóru, dusičnanů, bakterií, virů a dalších). Nabízené odstraňování nežádoucích látek by nebylo možné osazením zařízení na principu jednoduchého filtru.

Upozorňujeme, že dodávaná pitná voda společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. pochází z chráněných zdrojů, podléhá pravidelnému monitoringu a splňuje veškeré legislativní požadavky na dodávku pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

hydra DESIGN 2010